SEKTE

article image

SEKTE


Cilj svake sekte je totalno posedovanje svojih članova - posedovanje njihove ličnosti, imovine, odnosno života. Kao što sam već rekao one se međusobno razlikuju po mnogo čemu osim po namerama i težnjama svake da ostvare moć u finanijskom, verskom, političkom, fizičkom domenu. Da bi to postigle ne biraju sredstva. Životi zavrbovanih žrtava im ne znače apsolutno ništa. Bitan je samo krajnji ishod, a to je NOVAC koji će sekta obezbediti preko svojih članova ne birajući sredstva.

Član nema pravo ni na svoju imovinu, porodicu, kao ni na svoj lični identitet kao jedinka. Ukratko, nema pravo na život.


VRSTE SEKTI:

 1. Pseudo-hrišćanske sekte – odvojene od zvaničnog učenja hrišćanskih crkvi.
 2. Pseudo-hinduističke sekte - i daleko istočne odvojene od hinduizma i budizma. Dorađene na zapadu.
 3. Sinkretističke sekte - mešavine raznih religija sa primesama magije i okultizma.
 4. Satanističke sekte - propovedaju satanizam i govore da je satana bog na zemlji i da mu treba prinositi krvne žrtve

SATANISTIČKA OBELEŽJA:

 1. 666 – broj zveri, tj. Lucifera po Knjizi otkrovenja.
 2. FFF - pošto je F šesto slovo abecede znači isto što i 666.
 3. Krst okrenut naopako - satanski krst.
 4. Mač u obliku krsta - takođe satanski krst.
 5. Slika čoveka sa glavom jarca - predstavlja Lucifera, vrhovnog gospodara pakla, palog anđela.
 6. Krst koji izranja iz mnoštva lobanja - prikazuje sahranu hrišćanstva.
 7. Aždaja koja bljuje vatru – uglavnom prikazana sa bivoljim rogovima i repom koji podseća na strelu - takođe predstavlja Lucifera.
 8. Istetoviran krst na tabanima - znači da onaj ko ga poseduje gazi po hrišćanstvu.
 9. Pentagram - zvezda petokraka, okrenuta naopako - simbol satanista.
 10. Heksagram - zvezda šestokraka, isto što i pentagram.


MANIPULACIJA


Manipulacija postoji otkad i čovečanstvo ali je ekspanziju doživela u dvadesetom veku, najviše kroz medije. Vremenom su razvijene razne tehnike manipulacije.
Ali sve ih možemo podeliti u dve grupe:

 1. Afektivna grupa
 2. Kognitivna grupa

Afektivna manipulacija je vezana za emocije pojedinca, gde spada zavođenje stilom, autoritetom ili demagogijom.

Kognitivna manipulacija je vezana za ljudsku svest i u nju spada manipulacija lažima, zabludama, pogrešnim slikama...