O Nama

article image

O Udruženju "ZID"

U današnje vreme dešavaju se mnoge promene koje direktno ili indirektno utiču na ono što bi najviše trebalo da čuvamo a to su naša deca. Ona su najviše ugrožena medijskim bombardovanjem raznih pogrešnih uzora, raznim tzv filozofskim pravcima, kojekakvim učenjima kao i upotrebom psihoaktivnih supstanci.

Vreme je velikih klasnih razlika i selektivnog odvajanja koja decu dovode u stanja koja se neretko završavaju suicidom.

Mnogi svoju izvornu religiju sinkretizuju sa raznim uticajima vračara, gatara i raznih pravaca tipa Reiki, life coach-eva sumnjivog tipa, raznih šamana, mnogih “poslanika od Boga “ što nas u totalu dovodi do današnjeg društvenog stanja.

Potresne priče članova sekti koji su uspeli da izađu iz njih, kao i svedočanstva njihovih bližnjih svedoče o zajedničkoj želji za sve bivše sledbenike sekti da ostave sve to iza sebe, da zaborave i otpočnu novi život, ali i o strahu koji je i dalje prisutan u njihovom životu.

Predsednik ovog udruženja je Dimitrije Pastuović, koji se ovoj borbi posvetio još davnih devedesetih godina. Smatra se da je on jedan od najvecih strucnjak za sekte u zemlji i u regionu. U okviru našeg udruženja sarađujemo i sa eminentnim psiholozima, psihijatrima, pedagozima sociolozima kao i stručnjacima iz oblasti narkomanije i maloletničke delikvencije. Udruženje takođe ima veoma veliku podršku Srpske pravoslavne crkve i njenih duhovnika koji nam veoma pomažu u pronalaženju rešenja.

Udruženje takođe ima podršku i zdravstvenih, socijalnih, školskih institucija i policije, a među članovima je i veliki broj stručnjaka, koji će svojim radom doprineti borbi na dva polja. Na tribinama, predavanjima i savetovanjima stručnjaci će građane upoznavati sa načinima i štetnim uticajem sekti, a žrtvama će biti pružena praktična pomoć.


Naš tim


Dimitrije Pastuović

member photo


Predsednik i jedan od osnivača Udruženja za stabilizaciju omladine "ZID".

Dimitrije Pastuović rođen 1970. godine u Beogradu.
Autor knjiga "Sekte i mentalna manipulacija" i "Horor pred našim vratima".

Pokretač je mnogih humanitarnih akcija, predavač i saradnik sa obrazovanim institucijama i medijima na temu sekti i mentalnih manipulacija u savremenom društvu.

Živi i radi u Beogradu.


Stanislav Novak

member photo


Potpredsednik Udruženja za stabilizaciju omladine "ZID".

Rođen 13.02.1968. u Ljubljani, oženjen, otac petoro dece.

Živi i radi u Beogradu od 2000. godine.

Po zanimanju je ekonomista.

Ima 32 godine radnog iskustva, od toga 6 godina u računovodstvu i 26 godina kao menadžer u IT sektoru
u oblasti prodaje, implementacije i pružanja usluga korisnicima poslovnih softverskih rešenja.


Gora Pastuović

member photo


Social media manager Udruženja za stabilizaciju omladine "Zid".

Rođena 1995.godine.

Zanimanje: ekonomista.Trenutno inženjer prodaje u telekomunikacionoj kompaniji Mitto AG.


Teodora Pastuović

member photo


Saradnik u administrativnim poslovima Udruženja za stabilizaciju omladine "Zid".

Rođena 1999.godine.

Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.Mina Mihaljica

member photo


Stručni saradnik Udruženja za stabilizaciju omladine "Zid" u oblasti psihologije.

Rođena 2000.godine.

Student Psihologije.Strahinja Markovljev

member photo


Stručni saradnik za ekonomske poslove Udruženja za stabilizaciju omladine "Zid".

Rođen 1995.godine.
Diplomirani ekonomista.
Trenutno revizor u kompaniji KPMG d.o.o.U okviru udruženja „Zid“ funkcioniše i

„FONDACIJA TRIČER KOLINS SRBIJA“.

Osnovana je radi unapređenja socijalne i zdravstvene zaštite lica obolelih od Tričer Kolins sindroma u Srbiji kroz humanitarne aktivnosti, a posebno podrške oboleloj deci i njihovim porodicama u cilju lečenja, medicinskog zbrinjavanja i oporavka, promovisanje i unapređenje zdravstvene zaštite lica sa Tričer Kolnns sindromom.

Unutrašnja organizacija Fondacije, organi i način poslovanja bliže se utvrđuju odredbama ovog Statuta i posebnim pravilnicima Fondacije.

Naziv Fondacije na engleskom jeziku je: „TREACHER COLLINS SERBIA FOUNDATION“.

Šta je Tracher Collins sindrom?

Tracher-Collins sindrom predstavlja retku kongenitalnu malformaciju (urodjenu manu) koja se karakteriše brojnim anomalijama struktura lobanje i lica koje se razvijaju iz prva dva faringealna luka. Kritični period tokom kog dolazi do razvoja anomalija kod ovog sindroma dogadja se tokom šeste nedelje trudnoće.

Osnovni uzrok ovog sindroma je genetska predispozicija, odnosno pokazuje autozomno-dominantno nasledjivanje, što znači da je potreban samo jedan par gena da bi se bolest ispoljila.

Statistički podaci pokazuju da se Tracher Collins sindrom javlja na svakih 40 000 novorodjenčadi bez rasne i polne predilekcije. Ovaj sindrom se može dijagnostikovati i tokom trudnoće klasičnim ultrazvučnim, ili 3D ultrazvučnim pregledom.

Sindrom je dobio ime po britanskom oftalmologu koja ga je prvi put opisao.

Kako se manifestuje Tracher Collins sindrom?

Kliničko ispoljavanje Tracher Collins sindroma je veoma upečatljivo i obuhvata

 1. postoji karakterističan antimongoloidan oblik očiju
 2. može postojati strabizam, zbog nerazvijenih, ili slabo razvijenih mišića pokretača očnih jabučica
 3. razmak izmedju očnih jabučica je veći (hipertelorizam)
 4. postoji zabačenost jezika pozadi
 5. nos je normalan u veličini, ali izgleda mali zbog malih kostiju lobanje
 6. usne često prate oblik očiju
 7. brada je često uvučena
 8. ušne školjke najčešće nisu dobro razvijene i postavljene su nisko
 9. često postoji poremećaj strukture srednjeg uha što uzrokuje gluvoću
 10. kod svakog trećeg pacijenta postoji rascep nepca
 11. zaušne (parotidne) pljuvačne žlezde nedostaju, ili su slabo razvijene
 12. inteligencija nije narušena, ali postoji usporen razvoj zbog gubitka sluha

Kako se leči Tracher Collins sindrom?

Terapija Tracher Collins sindroma obuhvata multidisciplinarni pristup.

Kod novorodjenčeta je veoma bitno uspostavljanje normalnog disanja i omogućavanje normalnog sisanja (nekada je dovoljno dete postaviti u odredjeni položaj, ali se nekada mora načiniti traheostomija i operativno lečenje).

Lečenje gubitka sluha je veoma važno u uspostavljanju normalnog razvoja deteta.

U lečenju strukturnih anomalija dolazi u obzir operativni pristup. Često je potreba veći broj intervencija kako bi se postigao odgovarajući funkcionalni i estetski nivo.